Bildet ved Kongebjørka - tatt for 55 år siden

Den 10. april 1940 møtte Kong Haakon et sendebud fra tyskerne. Kravet var at den norske regjering måtte gå av. Hverken Kongen eller Regjeringen ville godta de tyske kravene, og de måtte flykte stadig lengre nordover. Tyske tropper rykket fram bak dem, mens norske soldater forgjeves forsøkte å stanse troppene. De gangene tyskerne fant ut hvor Kongen og Kronprinsen oppholdt seg, ble stedene bombet.

I slutten av april var kongen kommet til Molde. Der tok fotografen Per Bratland (1907-1988) det senere så kjente bildet av kongen og kronprinsen. Per Bratland jobbet for Utenriksdepartementets (UD) pressekontor. Seint om kvelden 25. april kom han til Molde med gladbeskjed til finansminister Oscar Torp om at «gulltransporten» var undervegs fra Åndalsnes.

Bratland overnattet på Hotell Knausen hvor mesteparten av regjeringen holdt til. Neste morgen ga utenriksminister Koht ga tillatelse til intervju med Kongen. Deretter ble Bratland satt i en bil og kjørt på kryss og tvers rundt i Molde. Vel fremme, mens Bratland ventet på å slippe inn, gikk flyalarmen. Ut kom Kongen og Kronprinsen og søkte skjul under kjempetrærne oppe i bakken. Bratland gikk etter. Kong Haakon og kronprins Olav sto urørlige mens Bratland tok sine bilder.

– Jeg tok 36 bilder. Om lag tjue ble publisert verden over. På de første bildene sto Kongen og Kronprinsen foran hvert sitt tre. Hadde dette vært det endelige bildet ville det ikke vært internasjonalt. Poenget var å få lysvinkelen riktig og bjørkestammen mellom dem. Jeg fikk overbevist dem om at de måtte flytte seg litt slik at de fikk bjørka mellom seg. Bjørke-stammen var det beviset jeg trengte for å overbevise om at Kongen fortsatt var i Norge.

Filmrullene blir med Bratland videre på en ishavsskøyte nordover til Bodø, over Saltfjellet og videre til Sverige. Bildet publiseres i det svenske nyhetsmagasinet Vecko-Journalen, og er den perfekte propaganda: Kongen lever!