Richard Mosse - The Enclave

Richard Mosses videoinstallasjon The Enclave (2013) nærmer seg den splittede krigssonen i den østlige delen av Den demokratiske republikken (DR) Kongo. Mosse bruker en spesiell militær filmtype og leverer i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar, en opprivende vitnesbyrd om en glemt og komplisert konflikt.

Hvordan kommunisere en krig uten senter, en krig der vold har blitt en permanent tilstand, skapt av frykt og rykter om stammekonflikter, overtro og korrupsjon? En krig som ikke kan reduseres til en klar fortelling?
Kilde: Louisiana