Svenske Foto legges ned

Siste utgave av det svenske magasinet FOTO kommer ut i handelen i slutten av februar. Tiidsskriftet har en 75-årig historie, fra det ble startet i 1939 med den svenske prins Lennart Bernadotte som første redaktør. Med et opplag på rundt 35.000 har FOTO i en årrekke vært Skandinavias største seriøse fototidsskrift. Kjøperne har i hovedsak vært avanserte amatører og profesjonelle fotografer.

Papirutgaven legges ned, men nettsiden www.tidningenfoto.se vil bli drevet videre av Bonniers, som overtar ansvaret for nettstedet fra slutten av februar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar