Google viser teknologi sin omsetter bilder til skriftlig tekst

Google holder på å utvikle et system som er designet for å produsere setninger med utgangspunkt i bilder. Systemet kan trenes med bilder og bildetekster, og dermed øke sannsynligheten for at beskrivelsene som produseres blir stadig mer presise.

Det gir ganske spennende perspektiver dette.


Les mer om dette via Google research Blog

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar