Fotografihuset i Oslo

Fotografihuset AS er et eget aksjeselskap som skal etablere et nytt kulturtilbud midt i Oslo. Stiftelsesmøte fant sted onsdag 8. oktober 2014. Foto-Norge og den fotografiske Stiftelsen Se har gått sammen for å få etablert et internasjonalt kulturhus for fotografiet med beliggenhet sentralt i Oslo. Disse to aktørene representerer alle mandatene fra hele det organiserte fotomiljøet i Norge.


Det ble besluttet alt i januar i år at Fotografihuset.no (Norway House of Photography) skal bli landets internasjonale arena for fotografer og fotografiet. Etter å ha gjennomført en mulighetsstudie av Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo der man kartla mulighetene for å konvertere bygget til et fotografisk hus, var konklusjonen at både økonomiske og politiske ble dette vanskelig /lite egnet.

Siden da har stiftelsen Se arbeidet kontinuerlig med å identifisere en annen egnet fysisk arena og for å forankre prosjektets visjon hos politikere, mulige sponsorer, og andre samarbeidspartnere. I 2012 mottok stiftelsen støtte fra Fritt Ord for å videreføre arbeidet.

Styret i Fotografihuset AS:

  • Erling Johansen (Styreleder)
  • Tore Holter (Styremedlem)
  • Erling Maartmann-Moe (Styremedlem)
  • Mona Jacobsen (Styremedlem)
  • Kari Engh Johansen (Styremedlem)
  • Åsmund Kjos Fjell (Styremedlem)

Fotografihuset

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar