Enige om pool-fotografering

Bransjen har ønsket klarere retningslinjene for såkalt poolfotografering. Dette innebærer at bare et begrenset utvalg fotografer, for stills eller levende bilder, dekker et arrangment på vegne av flere.

I reglene, som styret i Norsk Presseforbund nå har vedtatt, slås det fast at poolordninger er en unntaksordning som bare skal brukes "når det er nødvendig og relevant for å ivareta særskilte hensyn og ikke som en bekvemmelighetsregel for arrangører." 

NJ har vært spesielt opptatt av at de som leverer stoff alltid skal krediteres og av fotografenes rettigheter til eget stoff. Fotografen skal alltid krediteres. Dette gjelder også ved gjenbruk.

- Det var nettopp for å få disse formuleringene helt riktige at det har tatt ekstra tid og ekstra høringer før retningslinjene ble vedtatt. Men det er et viktig område for oss, og vi er fornøyd med avklaringene slik de er nå, sier NJs nestleder Hege Iren Frantzen i en kommentar.

Kilde: Journalisten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar