The Portrait Unbound - Robert Weingarten

Wingartens portrett av danseren Mikhail Baryshnikov.
Den amerikanske fotografen Robert Weingarten stiller ut en serie "portretter" i Smithsonian museum, Washington, D.C. Det interessante er Weingartens tilnærming. han fotograferer nemlig ikke den han portretterer, men fokuserer i stedet på individuelle objekter og situasjoner som har preget livene til disse menneskene. Bildene blir deretter satt sammen i Photoshop, og danner et metaforisk, snarere enn et representerende portrett.

I videoen nedenfor forklarer han at han begynner med å spørre de han skal portrettere om en liste over steder og objekter som har formet og påvirket livet deres. Han går deretter til oppgaven med å fotografere et utvalg, noe som kan føre ham til ulike deler av verden.En kritikk mot Weingartens tilnærming kan være at han legger inn for mye av seg selv inn i portrettene. Samtidig gjelder dette all protrettfotografering, hvor fotografen i høy grad iscenesetter de som fotograferes.

Weingartens bilder kan kanskje sammenlignes med det arbeidet og de fortolkningene som en biograf gjør. Slik sett blir bildene fortettede biografier.


  •  "NEW FRONTIERS: THE PHOTOGRAPHS OF ROBERT WEINGARTEN" av J Cox (PDF)


The_Portrait_Unbound

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar