New Topographics

I forbindelse med åpningen av utstillingen New Topographics, som Preus museum vil vise i perioden 10. April – 5. Juni 2011, inviterer museet til konferanse den 11. april.

Bernd og Hilla Becher: Harry E. Caolliery Coal Breaker, Wilkes Barre, 1974
Konferansen vil ta for seg bruddet med det tradisjonelle landskapsfotografiet som manifesterte seg i utstillingen New Topographics i George Eastman House i Rochester, kuratert av William Jenkins i 1975. Tittelen skulle bli betegnelsen på en måte å skildre landskapet på som fokuserte på det hverdagslige og menneskeskapte landskapet, i motsetning til beskrivelsen av det uberørte landskapet. Denne nye måten å skildre landskapet på var ikke begrenset til USA. Også i Europa og spesielt Norge, der landskapet som motiv tradisjonelt har stått sterkt, fornyet fotografene det norske landskapet utover på 1970-80-tallet.

Kuratorene som har rekonstruert og forsket på den opprinnelige utstillingen New Topographics fra 1975, Britt Salvesen, den gang direktør og sjefskurator ved Center for Creative Photography i Tucson og Alison Nordström, kurator ved George Eastman House, kommer fra USA til Horten for å åpne utstilling og holde foredrag.

Sammen med doktorgradsstipendiat Christine Hansen og universitetsbibliotekar og fotograf Solveig Greve, begge ved Universitetet i Bergen, og fotografene bak prosjektet Norsk Landskap 1987, vil vi sette fokus på deler av den nære fotohistorien.

PROGRAM

9.00
Registrering og kaffe på Gamlehorten Gård, Karljohansvern

10.00
Velkomst ved direktør Ingrid Nilsson, Preus museum
Britt Salvesen: New Topographics

11.00
Christine Hansen: An Ordinary Landscape? Norsk Landskap 1987 in retrospect.

12.00 Lunsj

13.00
Foredrag/Samtale med fotografer som var aktive på 1980-tallet
Per Berntsen, Jens Hauge og Siggen Stinessen: Norsk Landskap 1987 – et annerledes samarbeidsprosjekt
Solveig Greve: New Color – New Landscape

14.30
Alison Nordström: Thinking about New Topographics from 1975 to the present.

16.00 Omvisning på utstillingen i Preus museum

Med forebehold om endringer.

Konferansen vil bli holdt på Gamlehorten Gård og Preus museum fra kl. 10.00 – 17.00, og vil stort sett foregå på engelsk.

Deltakeravgift kr. 400. For studenter kr. 200.
Påmelding innen mandag 4. april til post[at]preusmuseum.no
Ved spørsmål ta kontakt med kurator Hanne Holm-Johnsen, hanne.holm-johnsen[at]preusmuseum.no

Konferansen er støttet av Fritt Ord.

Om foredragsholderne:
Britt Salvesen (PhD), tidligere direktør og sjefskurator ved Center for Creative Photography i Tucson, er nå kurator ved Los Angeles County Museums of Art og ansvarlig for avdelingen for fotografi og for tegning og trykk.

Christine Hansen, er PhD stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun skriver en avhandling om norsk 1980-talls kunst. Hun er ansatt som førsteamanuensis II ved Kunsthøgskolen i Bergen og er også utøvende kunstner.

Per Berntsen, Jens Hauge og Siggen Stinessen er alle kunstnere som samarbeidet om prosjektet Norsk Landskap 1987, vist på Henie-Onstad Kunstsenter samme år.

Solveig Greve universitetsbibliotekar, Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen og tidligere utøvende kunstner.

Alison Nordström (PhD) er kurator for fotografi og sjef for utstillinger ved George Eastman House. Frem til 2001 var hun direktør og seniorkurator ved Southeast Museum of Photography i Daytona Beach.

Preus museum

Kommentarer