Scanpix lager iPad-tariff

Bilder som brukes i aviser, prises etter opplag. På nett prises de på grunnlag av antall unike brukere. På iPad er modellen i støpeskjeen.

– Vi jobber med å utvikle betalingsmodeller for bruk av våre bilder på leserbrett sammen med kundene våre. Du vet, man kjøper aldri retten til bildet, bare til å publisere det en gang. Så vi må ha en egen prising for leserbrett, sier salgssjef Tor Richardsen i Scanpix.

Media Norges redaktør Ola Bernhus mener at avisenes dalende opplag må tas med i beregningen sammen med antall abonnenter på iPad og kostnaden per kjøper.

– Vi får se hvordan vi lander, men det skal bli en plattformuavhengig avtale som åpner for gjenbruk. Slik VG og NRK allerede har.

Kilde: Journalisten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar