Se posisjonerte bilder av fortiden

Nettstedet historypin.com inneholder en database over historiske bilder, koblet mot Google Streetview. De gamle bildene plasseres over panoramabildene i Streetview, slik at gjenkjenbare steder og bygninger stemmer overens.

Det hele presenteres i et enkelt grensesnitt, som gjør det lett å laste opp og plassere fotografiene.Ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) man i gang med å utvikle programvare som kan gjøre slike sammnstillinger direkte i kameraet. Forutsetningen er at kameraet kobler seg opp mot en database over eldre fotografier og kobler dette med GPS-informasjon. Dersom stedene og bildene som finnes der passer sammen, kan kameraet selv sørge for å kombinere gamle og nye bilder.

"Computational rephotography," er ifølge Wired, "a fancy name for photos taken from the exact same viewpoint as an old photograph. Actually, that’s just rephotography. The ‘computational’ part is when software helps out."I følge New Scientist,
The team’s software runs on a laptop linked to a digital camera. The software compares the camera’s view to a preloaded historical scene and provides instructions to adjust the camera’s position and zoom to best match the scene.
The laptop is a temporary measure, however: “We envision the tool running directly on the camera,” the team says.
Dersom du vil lese deg opp på temaet kan du sjekke ut prosjektets nettsider.

Kilde: John Nack

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar