Nokia N8 med bra kamera

Nokia har satt i gang en PR-kampanje for å rette oppmerksomheten mot N8s kamera. De har lagt ut en rekke fine stillbilder), og fulgte det opp med en video filmet med 720p.ITavisen

Kommentarer