Tromsø 2018 tapte bildestrid i Høyesterett


Faksimile Tromso2018.no
Tromsø 2018 AS brukte et bilde av snowboardkjøreren Andy Finch på forsiden av sin OL-søknad. Bildet var tatt under The Arctic Challenge i 2004, noe som fikk eieren Terje Håkonsen til å gå til sak på vegne av Finch. De krevde 350.000 kroner i erstatning for det de mener er urettmessig bildebruk. De tapte saken i Nord-Troms tingrett. The Arctic Challenge anket dommen, men tapte også i Hålogaland lagmannsrett. I Høyesterett kom det imidlertid til en fellende dom.

Stridens kjerne gjelder blant annet retten til å bestemme over eget bilde, åndsverkloven paragraf 45c, og hvorvidt disse bestemmelsene skal gjelde for utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge.

Høyesterett kom til at personen på bildet, som ikke var bosatt i Norge, kom inn under unntaket i åndsverkloven § 58 tredje ledd og dermed ikke var vernet av åndsverkloven § 45c. Derimot mener retten at forholdet kommer inn under det ulovfestede vernet av retten til personlig bilde og ulovfestede vederlagsregler.

Daglig leder i The Arctic Challenge, Henning Andersen, påpeker at det synes som et paradoks at åndsverksloven beskytter opphavsmannen bedre enn den avbildede.

Høyesterett kom imidlertid frem til at Finch er beskyttet av det ulovfestede personvernet i Norge. Høyesterett la dessuten ikke avgjørende vekt på at Finch kun var avbildet bakfra. Retten mener at det er den kommersielle reklameverdien av ham som snowboardkjører som har betydning, ikke hvorvidt Finch var enkel eller vanskelig å gjenkjenne. Dette har trolig liten betydning for verdien av ham som reklameobjekt.

Enden på visa er dermed at The Arctic Challenge er tilkjent 890.000 kroner i saksomkostninger, og 80.000 i erstatning for uautorisert bruk av bildet på OL-søknaden til Tromsø 2018.

Les dommen i sin helhet.

FRIFLYT.NO

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar