Oljens forbannelse

Bildene i denne utstillingen ble tatt i februar 2008 av den prisbelønnede fotografen Kadir van Lohuizen på oppdrag fra Amnesty International. Fotografiene viser at forurensing og miljøødeleggelser, ødelagt jordsmonn, vann og luft er resultatet av oljeindustriens virksomhet.

Nigerdeltaet, sør i Nigeria, har massive oljeressurser som nigerianske myndigheter og multinasjonale oljeselskaper har utvunnet i nesten 50 år. Siden 60-tallet har ”det svarte gullet” generert omlag 600 milliarder dollar. På tross av de enorme ressursene i Niger-deltaet lever majoriteten av de 31 millioner innbyggerne i fattigdom.

Brudd på menneskerettighetene
Amnesty Internationals rapport ”Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta”, viser hvordan oljeindustrien, med Shell i spissen, systematisk beriker seg av Niger- deltaets ressurser på bekostning av innbyggernes livsgrunnlag.

Rapporten setter søkelyset på hvordan enorme utslipp og miljøødeleggelser knyttet til oljeindustrien drastisk påvirker de grunnleggende rettighetene til menneskene som lever i Nigerdeltaet. Innbyggerne her har blitt fratatt retten til mat, vann, helse og en akseptabel levestandard. Hundretusener av mennesker er berørt. De fattige rammes hardest. Verden tier og lar oljeselskapene slippe unna sine forpliktelser til å rydde opp etter seg og forhindre lignende overtramp i fremtiden.

Skylder på sabotasje
Problemene i Nigerdeltaet er sammensatt. Myndighetene har et stort ansvar når de lager utilstrekkelige regler for oljebransjen. I tillegg er konflikter med lokalbefolkningen blitt en del av forurensningsproblemet: lokalbefolkningens frustrasjon har i noen tilfeller ført til sabotasje og konflikter.

Likevel, et dårlig nasjonalt regelverk og konflikter med lokalbefolkningen er ikke unnskyldninger for oljeindustriens forurensning. Amnesty kan i mange tilfeller vise til at oljesøl snarere skyldes dårlig og gammelt utstyr enn sabotasje. Shell og de andre selskapene som opererer i Nigerdeltaet har et eget ansvar for å følge internasjonale standarder og god praksis knyttet til miljøet og menneskerettighetene.

Fotoutstillingen står på Teknisk museum 25. november - 10. desember.

Oljens forbannelse - Norsk Teknisk Museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar