Nordmenn blir stadig mer bildebevisste

En fersk undersøkelse i regi av Nikon viser at norske forbrukere er opptatt av måten andre oppfatter dem på når de deler bilder på Internett. Undersøkelsen viser at nordmenn ønsker å ha kontroll over sin personlige stil når de fotograferer og legger ut bildene sine.

Iføge undersøkelsen tar 45 prosent av oss mellom 25-100 bilder månedlig, bilder som havner på nettet. Forbrukeren ønsker å vise bildene raskere og for et bredere publikum, og dele den personlige fotostilen sin med flere.

Omkring halvparten av oss ber venner fjerne bilder av oss som vi ikke liker.

Nordmenn mest opptatt av stil
Undersøkelsen, som omfattet 12 259 mennesker fra 12 ulike land, viser at det å utvikle og ivareta vår personlige stil er blitt uhyre viktig når vi velger å dele bildene våre på flere ulike måter. Omtrent tre fjerdedeler av bildene som blir tatt av nordmenn legges ut på internett. I resten av Europa legger befolkningen ut halvparten (46,2%) av bildene som blir tatt.

Omtrent halvparten (45,2 %) av oss ber venner om å fjerne bilder vi ikke liker. Godt under én av ti (7,6 %) ønsker å godkjenne bilder før de kommer i nærheten av internett. Når det gjelder å ha kontroll over hvordan vi selv fremstilles, velger én av fem (20,2 %) å gjøre det selv ved hjelp av selvportretter.

Bevisst bildedeling

Flickr, en tjeneste for deling av foto.
Nesten halvparten (47,8 %) av nordmennene i undersøkelsen deler kun et utvalg av bildene sine på internett. Bildene som mange av oss, og spesielt de yngste av oss, tar, blir ikke liggende i familiealbumet for kun å bli sett av nære venner og slektninger. Så snart bildene våre blir lagt ut på internett, blir de halvveis offentliggjort. Her er det ikke bare familien vår som ser bildene, men større grupper av likesinnede og nettverk med folk vi kanskje ikke kjenner så godt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar