Bildets angrep på teksten

Pål Veiden, førsteamanuensis i sosiologi ved Høyskolen i Oslo, skriver at fotografiet stjeler plass fra bildet:

Fotografiet stjeler plass fra bildet. Bildet breier seg der det kunne ha vært tekst. Bildet er kjedelig, det er det du ser.
Bildets problem - eller mitt problem med bildet - er at det ikke burde vært der. Jeg drømmer om tykke aviser uten bilder i det hele tatt, ja, som ikke engang omtaler filmer, bare bøker. Jeg forstår heller ikke poenget med å ha bilder av artikkelforfatteren ved siden av artikler, kommentarer, hva som helst. Hva har det med saken å gjøre? Bildedyrkelsen bør opphøre, vi bør gjøre som de gale protestantene gjorde: hvitkalke - ikke kirkene - men avisene, tidsskriftene, magasinene, bøkene. Bildeforbud, hvorfor ikke? Ikke bare av karavaneplyndrer Muhammed, men av alle nålevende og døde mennesker, gjenstander, steder, landskap.


/../
Jeg tror den tiltagende bildedyrkelsen i Norge har (minst) to årsaker: For det første kan det tenkes at det er lettere å lage et bilde enn å skrive enn tekst. Det går stort sett raskere å knipse enn og skrive. For det andre er vi ved kjernen av medie-Norge: Hver morgen skal hundrevis av norske trykksaker fylles. Hver morgen skal avisene fylles med noe. Det sier seg selv at mange da velger den enkleste løsningen: bildet. "Hvorfor skriver ikke journalistene?" spurte en av de beste blant dem, Morten Strøksnes. Det er uforståelig at Aftenposten kan ha hundrevis av journalister, de skriver jo knapt. Jeg ser bort fra reportasjer om "slik lever vi dere". Jeg tenker på teksten, og da ikke kommentarer til et bilde.

Altså: Tekst, mer tekst!
/../
Bildet er invasjonen fra en verden av ukonsentrerte, en verden av folk som må underholdes hele tiden, som ikke makter lange og intrikate resonnement, men som må ha noe artig som de kan kaste blikket på, noe som kan fortelle dem at neida, det er ikke nødvendig med all denne kjedelige teksten!


minerva

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar