Timelaps fra London

David Hubert lager film av foto. Bruken av timelaps blir ekstra virkningsfullt i kombinasjon med panorering.Flere av David Huberts arbeider på Vimeo.

Kommentarer