Hva skiller de profesjonelle fra andre fotografer?

Egil B. Nilsson reflekterer over følgende spørsmål: "Kan alle fotografer bli profesjonelle?"

I år regner man at det blir solgt nær 90.000 digitale speilreflekskameraer. Alle kan kalle seg fotograf og mange av dagens speilreflekseiere føler at de kan fotografere. De har kontroll både i søkeren og på skjerm og utskrift, og har i mange tilfeller de samme produktene som brukes av profesjonelle. Mange spør seg derfor om hvordan det skal gå med yrkesfotografen.

Skillet mellom profesjonelle brukere og "semiprofesjonelle" finnes i stadig større grad i evnen til å sette og kontrollere lys. Selv med avansert bildebehandling erkjenner fotografen at det er selve fotograferingen som avgjør, og der er det lyset som er teknisk sett det viktigste. Dette er ikke noe som læres over natten, samtidig som man heller aldri blir utlært i lyssetting.

Skal amatørfotografen utfordre de profesjonelle er det ingen shortcuts. Det holder ikke å kjøpe en ekstra blits, men man må bruke både tid og penger for å kunne "mestre lyset".

Ifølge Nilsson we kompromissløs kvalitet alltid salgbart, og det er den eneste farbare veien for en profesjonell fotograf.

Interfoto

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar