Flest bilder bestilles via nettet

I følge en undersøkelse som Visendi har gjort for Fotorådet, oppgir 55 % at de i fjor lagde bilder på sin egen hjemmeskriver, 34 % oppga at de hadde brukt Internett og 24 % hadde brukt fotobutikker.

Når det gjelder antall bilder som blir lagd på de tre ulike måtene, er det nettet som vinner med klar margin. Nettbestillerne fikk lagd i snitt 394 bilder, de som brukte fotobutikkene bestilte 214 bilder, mens hjemmeproduksjonen besto av 106 papirbilder.

- Andelen brukere som skriver ut bilder hjemme har vært stabilt gjennom flere år, opplyser informasjonssjef Knut Førsund.

- Med bakgrunn i stadig bedre kameraer, bedre programvare og bedre skrivere blir de hjemmeproduserte bildene bedre enn før. Forbedret blekk og papir gjør at blekkskriverbildene holder seg like bra i fotoalbum som konvensjonelle fargepapirbilder. Mange brukere bestiller 50 og 100 bilder av gangen, da velges som regel nettet eller fotobutikken – særlig nå som prisene er blitt så lave.

Bildevisning i mange former
- Det flotte med digitale bilder er at de kan brukes på så mange måter, fortsetter Førsund. - Dataskjermen, TV-skjermen, projektor, bilder i album, bilder i glass og ramme - og det siste nye: Digitale bilderammer som skifter bilde automatisk.

En ganske ny måte å vise og gi bort bilder på er fotobøker - folks personlige bildebok. Via nettet eller programvare på en CD kan alle lage fotoalbum på en helt annen måte enn før.

Fotorådet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar