6 millioner kroner til dokumentarfotografi

For å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge har Institusjonen Fritt Ord utlyst prosjektmidler på inntil 6 millioner kroner til samfunnsengasjerte fotografer. Utlysningen ble rettet mot fotografer som arbeider med nyskapende uttrykk eller innenfor den klassiske dokumentartradisjonen. Juryen har sett etter prosjekter som skulle være både samfunnsrelevante og ha fotografisk særpreg.

Fritt Ord mottok 371 søknader om prosjektstøtte. Juryen har kommet frem til 38 søkere som får tildelt midler.
Det blir til sammen delt ut 6 millioner kroner, fordelt på 19 kvinnelige og 19 mannlige fotografer. Halvparten av prosjektmidlene går til yngre søkere, som er under 35 år. Den yngste som tildeles midler er 17 år, mens den eldste er 65 år.

25 av prosjektene er Norges-baserte. De andre 13 prosjektene handler om verden for øvrig. Temaene spenner fra barn i krig til livet på kjøpesentre. Emner som kulturelle endringer, identitet, klima, urbefolkning, migrasjon, nasjonal identitet og utsatte grupper går igjen.

På bakgrunn av de utvalgte prosjektene kuraterer Henie Onstad kunstsenter i samarbeid med juryen en utstilling som skal vises på kunstsenteret høsten 2009. Fritt Ord lager i tillegg en større publikasjon som skal være ferdig til utstillingen åpner.

En frittstående jury, bestående av Rune Eraker, dokumentarfotograf (juryleder), Hanne Holm-Johnsen, konservator, Preus museum, Eva Klerck Gange, kurator, Nasjonalmuseet, og Per Anders Rosenkvist, fotograf og høgskolelektor i fotojournalistikk, Høgskolen i Oslo, har nå vurdert søknadene og kommet frem til et endelig resultat.

De 38 utvalgte dokumentarfotografi-prosjektene er:

Linda Schade Andersen, ”Gutta i 116”, Kr 50 000

Oddleiv Apneseth, ”Jølster”, Kr 380 000

Jonas Bendiksen, ”Stedene der vi bor”, Kr 350 000

Per Berntsen, ”Generator”, Kr 140 000

Marcus Bleasedale, ”Global oljeutvinning”, Kr 250 000

Eirik Brekke, ”Livet på kjøpesenter”, Kr 300 000

Paul Patrick Børhaug, ”Dekonstruksjon av byrommet”, Kr 20 000

Lill-Ann Chepstow-Lusty, ”Norske Gay Kids”, Kr 200 000

Guri Dahl, ”Invitasjon”, Kr 200 000

Linda Bournane Engelberth, ”Asylmottak”, Kr 90 000

Leif Gabrielsen, ”Transkulturelle familier”, Kr 300 000

Andrea Gjestvang, ”Grønland”, Kr 150 000

Ellen Lande Gossner, ”Portretter av 12 russiske kvinner”, Kr 120 000

Jiri Havran, ”Kystkultur Nordland”, Kr 150 000

Christina Hermandstad, ”Stigma”, Kr 80 000

Bent Are Iversen, ”Norsk dagligliv”, Kr 35 000

Jan Johannessen, “CP-rammede Casper”, Kr 75 000

Sara Johannessen, ”Moods of Music”, Kr 70 000

Rune Johansen, ”Rune Johansen i Amerika”, Kr 200 000

Anne-Stine Johnsbråten, ”Rom-folket i Norge”, Kr 70 000

Monica Larsen, ”Modernisering i Kigali”, Kr 60 000

Hilde Lillejord, ”Nanbrød med brunost”, Kr 200 000

Jumana Manna, “The Arab Man”, Kr 60 000

Bo Mathisen, ”Regnskogen”, Kr 150 000

Veronica Melå, ”Dette er mitt hjem”, Kr 200 000

Raymond Mosken, ”Flyfoto”, Kr 225 000

Ingun A. Mæhlum, ”Innbyggerne i Kautokeino og kjønnsrollene”, Kr 60 000

Eivind H. Natvig, ”Smeltevannets ferd”, Kr 100 000

Linda Næsfeldt, ”Fotball og folk flest”, Kr 200 000

Karin Beate Nøsterud, ”Barns hverdag i krig”, Kr 200 000

Ken Opprann, ”Religion i Norge”, Kr 150 000

Espen Rasmussen, ”På flukt”, Kr 350 000

Hans Kristian Riise, ”Våpen- og machokultur i Latin-Amerika”, Kr 100 000

Siv Johanne Seglem, ”De siste psykiatriske institusjonene”, Kr 50 000

Pia Solberg, ”Murrin Bridge”, Kr 70 000

Hilde Tobro, ”Søskenpar”, Kr 55 000

Knut Egil Wang, ”Nordmenn i Syden”, Kr 390 000

Marte Aas, “Torshovtoppen”, Kr 150 000

Institusjonen Fritt Ord

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar