Fotorådet inn i IKT-Norge

Fotobransjen og fotomarkedet har vært gjennom svært store forandringer understrekes til fulle ved at Fotorådet blir et undergruppe innen IKT-Norge. Gruppen vil etter hvert utvides med nye aktører, samtidig som enkelte firmaer i de siste par årene er blitt borte, har fusjonert eller har forandret sin profil slik at de ikke lenger har naturlig tilhørighet i gruppen.

Tydeligere kan det neppe sies at fremtiden for fotografiet utelukkende er digital.

Fotorådets oppgave blir i stor grad som før, med å samle statistikk om fotomarkedet, gjennomføre forbrukerundersøkelser og drive informasjonsarbeid som både gir medieplass og som vil være til nytte for det fotograferende Norge.

Fotorådet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar