Filmarkivet - film til folket!

Filmarkivet er laget for å gi folk flest enkel og gratis tilgang til eldre kvalitetsfilm. Det handler om å glede seg over flott film samtidig som en kan utnytte de mulighetene som Internet gir til enkel og rask distribusjon.

Filmarkivet handler dermed om å gjøre filmer og interessante enkeltopptak tilgjengelig i en form som folk kan (gjen)bruke. Etter at Google startet sin videotjeneste har det blitt mulig å utvekelse videofiler på denne måten uten å måtte leie masse serverplass for å kunne lagre filene. Man kan si mye galt om Googles dominans på mange områder, men så lenge de tilbyr dette som en gratis tjeneste er det etter min mening bare å takke og bukke. Skjønt når det er sagt, jeg imøteser en lignende tjeneste fra Nasjonalbiblioteket slik at det blir mulig å ta lagre videomateriale på en måte som vi vet vil bli tatt vare på i fremtiden. Men da snakker vi om en åpen løsning, gratis tilgjenegelig, ikke en innelåst, proprietær betalingsløsning.

Det fine med Googles tjeneste er nemlig at de lagrer filmfilene slik at disse blir tilgjengelig på web-en samtidig som det er enkelt å legge innholdet inn på en nettside. Sist, men ikke minst, de aller fleste filmene kan lastes ned, slik at du kan bruke dem til å lage nye versjoner eller helt nye filmer. Mange av de gamle filmene byr på glimrende filmatisk håndverk og egner seg ofte godt som utgangspunkt for nye filmer.

Prinsippet er enkelt: Ta for eksempel Walter Ruttmans flotte film Berlin: Die Sinfonie der Großstadt som du kan se via via denne posten i Filmarkivet.
Filmen kan enkelt legges på en nettside, slik som dette:

Nederst til høyre ser du en knapp med "Google video". Klikker du på denne kommer du til denne siden hos Google. Her kan du gi filmen en vurdering og legge inn kommentarer, men det mest interessante er mulighetene for å laste ned videofilen i ulike versjoner (for PC/Mac, iPod eller PSP) samt den blå knappen som åpner muligheter for å poste videoen direkte til en blogg, eller hente koden som skal til for å legge den inn på en nettside. Enkelt, og du gjør ditt til å spre kulturarven :)

Alle videoene som du finner i Filmarkivet er enten over 50 år gamle, og har dermed "fallt i det fri", eller de har en lisens som gjør at de kan gjenbrukes til ikke-kommersielle formål (dette vil i tilfelle være oppgitt i posten knyttet til filmen). Det betyr i praksis at filmene kan brukes fritt så lenge du ikke bruker dem på en måte som er i strid med opphavsmannens "ideelle rettigheter". I praksis betyr det at du kan bruke filmmaterialet som du vil så lenge du oppgir hvem som har laget originalen, samt at du ikke lager nye filmer som på en eller annen måte krenker det opprinnelige verket.

Svært mye filmmateriale er allerede fallt i det fri, men ikke publisert på nettet. Har du tilgang til slikt materiale oppfordres du herved til å legge dette ut på Google Video slik at andre kan få glede av det.

Vær imidlertid oppmerksom på at versjoner som er redigert i etterkant kan være beskyttet av opphavsretten. Det samme gjelder eventuelle nye kommentarer eller musikk som er lagt på gamle filmer. Dersom selve filmmaterialet ble vist for første gang for mer enn 50 år siden kan du imidlertid fritt redigere en ny versjon med dette som utgangspunkt.

Dersom du finner en gammel film som ligger på nettet uten at du klarer å laste den ned kan en Screen-recorder være svaret. Her finnes det mye forskjellig programvare, men et gratis program som kan anbefales er ZD Soft Screen Recorder. Med dette programmet kan du ta opp video og lyd som spilles av på datamaskinen din.

Spre fri film!

Kommentarer