Dorothea Lange

Dorothea Lange var en amerikansk fotograf som er mest kjent for sine dokumentaristiske fotografier tatt mens hun jobbet for den amerikanske Farm Security Administration (FSA). FSA leide inn en rekke fotografer for å dokumentere og informere om forholdene på den amerikanske landsbygda på 1930-tallet.

Hun begynte sin karriere tidlig i forrige århundre. Først jobbet hun for Arnold Genthe i hans portrettstudio i New York, senere studerte hun under Clarence White ved Columbia University.

Fotografiet med tittelen «Migrant Mother» (en høyoppløselig versjon av bildet finnes her) er trolig Dorothea Lange sitt mest kjente bilde. Dette fotografiet er interessant, ikke minst fordi det synliggjør noe av dokumentarfotografiets vesen nemlig iscenesettelse. Bildet er det siste i en serie på seks, alle med forskjellige utsnitt og positurer. Lange fortalte på et langt senere tidspunkt at hun ba barna snu seg vekk for å gi bildet et sterkere uttrykk.

Bildet er imidlertid osgå et relativt tidlig eksempel på fotografiets påvirkningskraft. Da Lange viste bildene til redaktøren av San Francisco News tok vedkommende affære ovenfor føderale myndigheter. Da avisen trykket to av Lange sine fotografier var det med en melding om at myndighetene gikk aktivt inn for å hjelpe de sultende landarbeiderne.

I 1941 ble Lange som første kvinne tildelt Guggenheim Fellowship for sitt arbeid med fotografi, men straks etter begynte hun å arbeide for War Relocation Authority (WRA) for å dokumentere ekvakueringen av japansk-amerikanere fra California, våren 1942.

I 1952 var Lange med og grunnla fotomagasinet «Aperture».

På 1950- og 60-tallet gjorde hun en rekke fotoessay, på oppdrag for Life og andre magasin, fra Irland, Asia, og Egypt, samt om konsekvensene av den voldsomme veksten i California i etterkrigstiden. Da Lange døde i 1965, ble fotosamlingen hennes på mer enn 25 000 bilder donert til Oakland Museum of California.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar