"Abrahams barn"

Gjennom tre tiår har den iranske Magnum-fotografen Abbas dokumentert menneskets søken etter en gud. I utstillingen "Abrahams barn" viser han for første gang sine bilder fra de tre religionene kristendom, jødedom og islam side om side.

Religion og konflikt opptrer ofte sammen og det er de modige som velger dialog som sin strategi. Med utstillingen "Abrahams barn" ønsker Nobels Fredssenter å invitere til en dialog om religion, fred og konflikt.

Håpet er at utstillingen vil gi en konstruktiv inngang til et vanskelig tema og bidra til økt forståelse for de tre store religionene; jødedom, kristendom og islam.

De hellige tekstene til alle Abrahams barn inneholder referanser til krig, men de har også sterke oppfordringer til fred og toleranse. Gjennom Abbas? bilder trer vi inn i dette kontrastfulle landskapet, og blir med på en fotografisk reise gjennom tro, liv og død.

Fra 1978 til 1980 dekket Abbas den iranske revolusjonen. Fra 1987 til 1993 reiste han så gjennom muslimenes land. Han dro fra Xinjiang til Marokko, fra London til Timbuktu, han besøkte New York og Mekka. Her fotograferte han muslimenes dagligliv, deres religiøse ritualer, deres fromhetsliv, men også fremveksten av mer radikale stemmer.

Drevet av et ønske om å forstå de indre spenningene som utspant seg i muslimske samfunn, blottla han konflikten mellom en politisk ideologi på fremmarsj som søkte inspirasjon i en mytisk fortid og det universelle ønsket om modernitet og demokrati.

Fra 1995 til 2000 fotograferte Abbas kristne samfunn over hele verden med det samme kritiske øye. På begge reiser dokumenterte han også livet i de jødiske samfunnene.

År 2000 innvarslet det "tredje årtusens" daggry. Det syntes å tvinge seg på verden som en universell tidsregning, og derfor som et symbol på vestlig sivilisasjon. Samme år feiret jødene år 5760 og muslimene år 1420. Også kristne og muslimer påberoper seg Abraham - "den første jøde" - som felles stamfar.

Abbas er en iraner bosatt i Paris. Han ble født i 1944 i Iran. Siden 1970-tallet har hans bilder av kriger og revolusjoner fra steder som Biafra, Bangladesh, Ulster, Vietnam, Midtøsten, Iran, Chile, Cuba og Sør-Afrika blitt publisert i magasiner verden over. Hans sterke engasjement, kritiske sans og uredde arbeidsmåte har gjort at ham til en viktig skikkelse blant internasjonale fotografer. Han har utgitt flere bøker med fotografier og memoarer. Abbas har vært medlem av fotobyrået MAGNUM i Paris siden 1981.

Utstillingsperiode 5. mai ? 3. desember

Nobels Fredssenter.

Abbas.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar