Hullkamera av Lego

Er ikke dette herlig nerdete vet ikke jeg. Adrian Hanft har laget et hullkamera fra grunnen av, ved hjelp av Lego og noen få avlagte deler fra et gammelt kamera.

Det beviser vel at man aldri blir for gammel for Lego :)

Thoughts About Photography: Medium Format Pinhole Lego Camera.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar