Bruker laserteknologi til å skildre landskap i endringRundt årtusenskiftet begynte den engelske kunstfotografen Dan Holdsworth å ta i bruk digital teknologi. Denne måneden utgir det tyske kunstbokforlaget Hatje Cantz fotoboken «Mapping the Limits of Space», som i over 200 bilder og syv essay oppsummerer Dan Holdsworths 20-årige karriere.

I 2011 begynte Holdsworth å samarbeide med det geologiske fakultetet ved Northumbria University i Newcastle, der forskerne bruker laserskanning og annen avansert teknologi for å kartlegge landskap og registrere klimaendringer.

– Grunnen til at jeg ble interessert i denne teknologien, var observasjonsevnen den tilbød. Den gjorde det mulig å granske et områdes «arkitektur» makeløst detaljert, med en «objektivitet» uten sidestykke. Den lar oss også bli fortrolig med landskapet, som om vi måtte dra hånden over det, snarere enn bare å se på det. Og den kan gjengi hva et landskap er, eller var, på et spesifikt punkt i historien.Kilde: DN.no
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar