Adobe Lightroom 4

Adobe har lansert Lightroom 4, og den nye verjonen inneholder en del forbedringer i forhold versjon 3. Versjon 4 har blant annet fått integrert video-støtte som gir fotografen muligheten til å spille av, redigere samt "frame grabbe" fra videoklipp tatt med DSLR, kompaktkamera og smarttelefoner. Lightroom 4 har også fått et eget verktøy for produksjon av fotobøker med egne tekstkontrollere og en rekke forhåndsdefinerte maler.

Kommentarer