Norsk natur – vill, vakker og sårbar

I samarbeid med Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning setter foreningen Norske Naturfotografer (NN) ekstra fokus på det biologiske mangfoldet i forbindelse med Naturmangfoldåret 2010. Markeringen er den nasjonale oppfølgingen av FNs internasjonale markeringsår, The International Year of Biodiversity. NN ønsker å være med å markere dette året gjennom en større utendørsutstilling på Rådhusplassen.

Den offisielle åpningen er 1. september i år klokken 10.00 og vil foregå med pomp og prakt, der regjeringen og flere av fotografene vil være representert – Dronning Sonja er invitert og alle skoleklassene som har deltatt i pilotprosjektet ”Den naturlige skolesekken” i 2010. Utstillingen vil stå på Rådhusplassen frem til 23. september. Deretter vil det bli arbeidet med å få denne flyttet til andre deler av landet.

Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. Til alle tider har arter dødd ut, men i dag skjer tapet av naturmangfold i et høyt tempo. Bare i Norge står nesten 2000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år.

I Naturmangfoldåret skal innsatsen for å ta vare på naturen økes
Utstillingen vil bestå av 30 store plater med bilder og noe tekst som viser mangfoldigheten i norsk natur, og ikke minst innen norsk naturfoto. Hovedfokus for utstillingen vil være å vise et utvalg av de mange artene som er tilknyttet truede naturtyper i Norge, samt arter som av ulike årsaker er oppført som truet på nasjonal rødliste. Her blir det presentert storslåtte landskap, intense dyremøter og sarte øyeblikk der mennesket møter villmarken – dokumentert av dyktige fotografer med lang fartstid i vår sårbare natur.

Utstillingen tar sikte på å presentere et bredt spekter av norsk natur på en slik måte at hver enkelt som besøker den vil dra derfra med et ønske om å ta vare på det livet vi omgir oss med. Det er engang slik at mennesker ønsker å ta vare på det de har et forhold til, men flertallet av oss aldri vil få se en vill bjørn i skogen, eller høre hubroen rope i nattemørke. Da er det viktig å formidle disse møtene til så mange som mulig slik at også de som sliter asfalten i storbyene hever stemmen når urett blir vist mot de svakeste - vårt sårbare naturmangfold.

NN har tidligere vist sitt engasjement for ivaretakelsen av norsk natur i et organisert prosjekt rettet mot vern av Trillemarka og flere medlemmers egne kampsaker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. NN er en forening med per dags dato 55 helt eller delvis profesjonelle fotografer med et engasjement for natur utover det vanlige – denne gangen kommer dette til utrykk gjennom over hundre storslåtte bilder i Oslos bykjerne. Vell møtt!

Kommentarer