Film fra skolebenken

Unni Straume skriver i tidsskriftet Rushprint, at det er sjokkerende tilstander for registudentene på filmskolen i Lillehammer. De får ikke den respekten de fortjener, hevder den tidligere hovedlæreren på skolen. Regikollega Erik Poppe er i Dagbladet langt på vei enig, og kaller det tragisk at de mest spennende studentene tvinges inn i en konform ramme. I Rushprint presiserer han riktignok at han ikke mente å kritisere årets avgangsfilmer, som har «all den kompetansen og dristigheten vi kunne håpe på».

Poppe vil ha muligheten for en toårig forlengelse til masternivå for de mest talentfulle studentene. Tre år er for lite for en fullstendig utdannelse, hevder han.

(Langt mer skremmende er det at regissøren i samme artikkel etterlyser et intranett der en allerede innesluttet bransje kan diskutere seg selv uten forstyrrelser fra en brysom offentlighet. Det er som om man hører Jürgen Habermas gråte helt fra Frankfurt.)

Kilde: Morgenbladet.no

Kommentarer