Google med forbedret bildesøk

Dagens bildesøk er egentlig ikke veldig avansert og knyttes for det meste til tekstbaserte søk. For å komme videre trengs automatisk bildeanalyse på et nivå som foreløpig har vært vanskelig å løse. Under International World Wide Web Conference presenterte imidlertid to forskere fra Google en løsning som skal gi langt bedre bildesøk.

Google revolusjonerte i sin tid søkemarkedet med sin PageRank, og det kommer derfor neppe som noen overraskelse at den nye teknologien er døpt VisualRank. metoden kombinerer automatisk bildegjenkjenning med et sett teknikker for rangering av bilder som har felles trekk.

Rapporten «PageRank for Product Image Search».

Teknikken fungerer foreløpig i varierende grad. Enkelte typer bilder, for eksempel ansikter og CD-omslag, takles ganske bra, men man sliter fremdeles med mer generelle bilder.

I tillegg kommer problemstillinger knyttet til det enorme behovet for regnekraft. Selve algoritmene er i seg selv krevende, i tillegg fører økende størrelse på bildene til store datamengder som i seg selv gjør prosessene mer regnekraftkrevende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar