Åpen idekonkurranse - Privatlivets fred

Datatilsynet sammen med Kunst i offentlige Rom (KORO) og Rom for kunst på Oslo S inviterer til konkurranse med temaet ’Privatlivets fred’. Konkurransen er åpen for alle kunstnere. Vinnerverkene stilles ut på Oslo S høsten 2008.

- Vi mener et kunstprosjekt vil kunne fremme problemstillingene på en original og annerledes måte, og derfor tilføre noe nytt, tankevekkende og viktig sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet. Ved å involvere kunstneriske uttrykk skal debatten om og rundt personvern belyses og gjerne utvikles.

- Prosjektet har også til hensikt å engasjere kunstnere til å formulere slående, bevegende, illustrerende eller analyserende verk - og kanskje antyde nye svar, mener Apenes.

Ekstra bevilgninger
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys bevilget i fjor ekstraordinære midler til Datatilsynet for gjennomføring av et kunstprosjekt med personvern som tema. For å best mulig ivareta den kunstfaglige og produksjonstekniske delen, har Datatilsynet gått inn i et samarbeid med KORO (Kunst i offentlige Rom) og Rom for kunst på Oslo S. Kunst i offentlige Rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og Norges største produsent av samtidskunst. Rom for kunst er en satsing initiert av NSB / ROM eiendom for å fremme produksjon og visning av temporær kunst på stasjonsområdet.

Spennende arena
Oslo S er valgt som arena fordi det er ett av de mest trafikkerte offentlige rom i landet. Det er ca 200 000 besøkende på Oslo S hver dag. Det er et knutepunkt for et tverrsnitt av befolkningen, et offentlig rom som utfordrer regler og evner til sameksistens og samhandling. Ved å plassere kunstverkene her vil de kunne oppleves av "folk flest" og ikke bare den delen av befolkningen som oppsøker kunstgallerier.

Praktiske opplysninger
Konkurransen annonseres i bladet Billedkunst. Hele utlysningsteksten kan du lese på www.koro.no. Fristen for innlevering av velfunderte idéforslag er 3.april, opptil 5 vinnere kåres i løpet av april og offentliggjøres rundt 1. mai. Vinnerne vil deretter få et honorar og midler til å realisere verkene sine. Utstillingen finner sted fra oktober til november 2008 på Oslo S.

For nærmere informasjon, kontakt:


Datatilsynet
Trude Talberg-Furulund, prosjektleder. Tlf: 22 69 39 26/ ttf@datatilsynet.no
Ove Skåra, informasjonsdirektør. Tlf: 22 69 39 30/ osk@datatilsynet.no

Kunst i offentlige rom (KORO)
Yngvild Færøy, kunstnerisk konsulent. Tlf: 98 80 56 74/ y_faero@hotmail.com
Hilde Herming, formidlings- og informasjonsleder. Tlf: 22 99 11 80/ hh@koro.no

Rom for kunst på Oslo S
Kulturbyrået Mesèn v/ Vibeke Christensen, prosjektleder.
Tlf: 92 88 68 12/ vibeke.christensen@mesen.com
Rom eiendom v/Judy Velle Hafredal, informasjonssjef.
Tlf: 91 65 35 31 / judyh@romeiendom.no

Privatlivets fred - Koro.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar