Sony HVR-Z1U

HVR-Z1 supplerer Sony's DVCAM-serie med det nye HDV-formatet. Kameraet er utviklet for profesjonelle brukere og har en rekke tilleggsfunksjoner i forhold til semiprofesjonelle produkter.

Blant funksjonene er:
  • Veksling mellom opptak og avspilling mellom HDV-, DV- og DVCAM-formater.
  • Mulighet for veksling mellom 50/60Hz (PAL/NTSC) opptak og avspilling
  • 2-kanals balanserte audio XLR input med uavhengig justering av input-nivåer for hver lydkanal
  • Farge- og B/W-skiftbar søker
  • Simultan betjening av både LCD-panel og søker gir mulighet for å fokusere bilder nøyaktig via søkeren simultant med bruk av det utslagbare LCD panelet.
Les Steven Trent Smith omtale av Sony HVR-Z1U i The Digital Journalist. Hans konklusjon er klar:

Here?s something for you to consider. Let?s say your next project is going to be standard def 4:3 DV. Why not shoot it at 1080i? It doesn?t cost a penny more to do it this way. Indeed, you?ve nothing to lose and everything to gain. Just downconvert the video, edit it normally and deliver to specifications. But in your tape library you have a high-def, wide-screen original that essentially future-proofs your project. That, to me, is one of the most exciting things about this new HDV format.

The way that miniDV democratized filmmaking, by putting high-quality capabilities into an inexpensive platform, and therefore, within reach of just about anyone, is about to happen again with HDV. And I believe that Sony?s HVR-Z1U will lead the way.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar