Om fotografi og sannhet

Foto: Erik Holand
Toralf Sandåker deltar aktivt i kommentarfeltet på Journalisten.no der PFU-saken om manipulasjon av et bilde i Agderposten diskuteres.

Sandåker stiller spørsmål ved arrangerte bilder i nyhetssaker, og hvorfor ikke disse blir felt i PFU, når det ikke er opplyst at bildet er arrangert.

Han skriver også om dette på sin egen blogg:

Dokumentarbilder trenger tekst. Et minstekrav er at bildet må ha en bildetekst, dersom bildet skal ha en dokumentarisk verdi og publikum skal være i stand til å vurdere sannehetsgehalten i bildet. Noen ganger er det behov for en lengre tekst, som gir mer dybdeforståelse i et komplekst saksforhold. Tekst er alene om å kunne formidle abstrakte tanker på en nøyaktig måte slik at leserne kan få en stor grad av felles forståelse. Fotografiet er alene om å kunne beskrive det visuelle på en konkret og allmenn måte, slik at mange mennesker kan ha en felles oppfatning av hvordan noe eller noen har sett ut på et bestemt tidspunkt.

Når tekst og bilder spiller sammen, har leseren flere holdepunkter for å forstå en sak både abstrakt og konkret. Tekstens sannhetsgehalt kan lettest etterprøves når det oppgis kilder, eller når teksten beskriver et resultat fra en prosess som andre kan etterprøve ved å gjennomføre eksakt samme prosess. Det er jo slik vitenskapelig dokumentasjon gjøres.

Bilder kan på samme måte dokumentere visuelle fenomener, ikke bare hendelser. Hvis alle detaljer rundt opptaket er kjent og etterprøvbart, kan hvem som helst med tilstrekkelig kunnskap og utstyr sjekke om de kan se det samme, og dermed verifisere eller falsifisere en «bildepåstand». Det er faktisk slik tester av fotoutstyr foregår, eller i det minste bør foregå.

Kilde: Se med kamera

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar