Hvor mye kan et kamera se?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har samlet teknologene og de potensielle brukerne i Forsvaret for å diskutere hva den nyeste kamera- og bildeprosesseringsteknologien kan brukes til.

«Dette er et felt som delvis handler om å ta bildet, som går på fysikk, hardware og optikk, og delvis om hvordan vi prosesserer bildene i datamaskiner,» forklarer Torbjørn Skauli, forsker ved FFI, til Ny Tid.

På kamerafronten er det spesielt utviklingen i hva kameraet kan se, som er interessant. «De vanlige kameraene som vi bruker mest, er de som tar opp synlig lys,» sier Skauli. «Det er en velutviklet teknologi som også er billig, og vi får veldig høy oppløsning, mange piksler og veldig god følsomhet, som blant annet i militær sammenheng gjør det lettere å ta bilder om natten.»

Såkalt hyperspektrale kameraer, som produseres i Norge, kan fange langt mer informasjon. «Det menneskelige øyet har bare tre primærfarger, mens et hyperspektralt kamera kan ha hundre eller mer,» forklarer Skauli.

«På den måten forandrer spillereglene seg for hva vi kan se med et kamera rent fysisk. Slik kan vi vite mye mer om hva slags materiale det er vi ser. Det er en kraftfull teknikk for å kartlegge landskaper i militærsammenheng, og for å skille mellom ting som ser like ut for øyet – for eksempel å skille kamuflerte ting fra naturen,» sier han.

Kilde: Ny Tid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar