Digitalt øker, analogt minker

Andelen som bruker Internett i løpet av en dag har økt mye de seinere åra og det har også vært en viss økning siste år. Mens andelen var på 85 prosent i 2013, økte den til 88 prosent i 2014. Tiden vi bruker på Internett har også økt, fra 112 minutter i 2013 til 120 minutter i 2014. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på Internett per dag. Økningen gjelder bare menn, men for alle aldersgrupper unntatt de yngste. Det er 16-24-åringer som er det ivrigste brukerne, med 3 timer og 24 minutter per døgn.

Stabil andel TV-seere siste to år
Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. De siste to åra har andelen holdt seg stabil, det vil si at den var på 74 prosent både i 2013 og 2014. Det har likevel vært en nedgang blant barn og unge. TV-seing via Internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på Internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 72 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 3 prosent som så sendingene på Internett. Tiden vi ser på TV har ikke endret seg siste år. Både i 2013 og i 2014 var gjennomsnittlig TV-seing per dag på 132 minutter, men i forhold til tidligere år har det vært en nedgang i TV-seingen.

Flere strømmer videoer
Andelen som bruker videomedier per døgn har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via Internett har kommet med i undersøkelsen fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt. I 2013 var andelen på 15 prosent. Den økte til 22 prosent i 2014. Hele 60 prosent av disse strømmet betalte videofiler. I aldersgruppen 16-24 år var andelen over 80 prosent.

Det har vært en nedgang i lesing av trykte aviser blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2013 til 2014. I 2014 leste 49 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 51 prosent ett år tidligere. Nedgangen føyer seg inn i en utvikling som har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Stadig flere leser til gjengjeld avisenes Internettsider. Nettavisene har nå definitivt gått forbi de trykte avisene i popularitet. Leserandelen en gjennomsnittsdag var 54 prosent i 2014.

Tre av fire leser trykte aviser ukentlig
I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2014 hadde 73 prosent lest en trykt avis, og 84 prosent hadde hørt på radio. 5 prosent hadde lest en elektronisk bok. 44 prosent hadde lest en trykt bok, og 94 prosent hadde vært innom Internett. Disse andelene er nokså forskjellig i ulike aldersgrupper. Blant 9-12-åringer hadde 76 prosent lest en bok og 46 prosent hadde lest et tegneserieblad. 94 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest trykt avis. I alderen 13-15 år hadde 100 prosent vært innom Internett i løpet av en uke, mens andelen var 64 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.Kilde: SSB