Test av Mix - Velge kamera

Ikke så veldig gjennomarbeidet dette, men en kjapp gjennomgang av kameratyper og noen enkle betraktninger omkring egenskapene: