”Det tredje rommet”

I en artikkel på foto.no ble Fritt Ord spurt om hvordan de velger ut hvem som skal bli ivaretatt av redaksjonen i Norsk Fotografisk Journal.

Fotojournalisten.no lar Rune Eraker svare på det samme spørsmålet.

- I utgangspunktet er dette et initiativ som lanseres i samarbeid med Fritt Ord. Vi tre som sitter i redaksjonen har lang erfaring innenfor dokumentarfotografi, både som fotografer og redaktører. Det er viktig å understreke at vi er en redaksjon, og ikke en jury. Vi velger ut i fra hva vi synes er kvalitativt best kombinert med evnen til å fortelle en god historie. Som i alle andre redaksjoner er dette i utgangspunktet ikke en rullerende posisjon. Det er et initiativ fra oss for å bidra til å få norsk dokumentarfotografi sett, både innenlands og utenlands, men også til å skape et miljø her i landet som oppmuntrer til egne uavhengige dokumentarprosjekter.

- Vi tror dette er en sammensetning som nettopp gir det en bredde innen dokumentarfotografi; og så får folk dømme når de ser resultatet. Med to fotografer/bilderedaktører som både representerer norsk presse og utenlandske billedbyråer og en som arbeider som uavhengig dokumentarfotograf internasjonalt på heltid, mener vi at vi sammen representerer både en tyngde og en bredde innen norsk dokumentarfotografi.

Kilde: Fotojournalisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar