Interfoto Debutantutstilling #15

Siden 2002 har Interfoto rukket å arrangere 14 debutantutstillinger samt en jubileumsutstilling. Utstillingene trekker et stort og bredt publikum, og har satt fart på karrieren til de utvalgte debutantene. Tidligere debutantutstillere har fått bred mediedekning og beskriver utstillingen som et viktig springbrett videre. Debutantutstilleren velges av en jury sammensatt av fotografer og mediefolk, og representanter fra Interfoto, Bølgen & Moi og Fotografi.

Interfoto dekker kostnader ved produksjon og innramming av bildene, samt annonsering og pressedekning av utstillingen. Fotografi tar hånd om bildene og logistikk rundt dette. Bølgen & Moi bidrar med utstillingslokaler og eksklusiv vernissasje. Utstillingen varer i 3-4 måneder.

Innsending
Frist for innsending er 27. september 2010. Til juryering sender fotografen inn 10-12 papirkopier i maksimum A4-format, samt en kort presentasjon av seg selv og prosjektet. Legg ved returporto hvis bildene ønskes returnert. Det tas intet ansvar for tap eller skade på bilder.

Regler for deltakelse:
• Fotografen skal ikke tidligere hatt separatutstilling.
• Bildene må ikke være stilt ut tidligere i et galleri/utstillingslokale.
• Det må være et gjennomgående tema for bildene som fotografen selv velger.
• Bildene sendes til:

Fotografi
O. H. Bangs vei 51
1363 Høvik

Kommentarer