Hvordan synkronisere to kamera

Sportsfotografen Max Simbron viser og forklarer hvordan man kan bruke to Pocket Wizards (radiosendere) til å trigge et kamera nummer to:Setting Up a Camera Remote: The Video

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar