Ray Metzker - retrospektiv

Ray Metzker blir regnet som en av de store virtuosene i amerikansk fotografi. I femti år har han skapt fotografier med en sjelden intensitet. Hans evne til våkent å oppfatte omgivelsene rundt seg har stadig inspirert til nye bilder som lever uavhengig av tiden og stedet de er oppstått i.

En retrospektiv utstilling produsert av Musée de l'Elysée i Lausanne presenterer for første gang Metzkers omfattende verk for et Europeisk publikum. Preus museum er andre visningssted på en omfattende turné som er kommet i stand i samarbeid med Metzker selv og Laurence Miller Gallery i New York. Mer enn 200 vintage fotografier (årgangskopier) blir presentert på utstillingen og gir en fantastisk mulighet til å bli kjent med hans verk.

I Metzkers fotografier får vanlige motiv et skulpturelt preg: forbipasserende, i egne tanker, er fanget inn av linsen mot storbyens bakgrunn. En opplyst vegg, en gjennomtrengende solstråle, gress svidd av sommervarmen: urbane rom har inspirert ham gjennom hele hans karriere. Tidlig Chicago, men hovedsakelig Philadelphia dukker opp om og om igjen. Da han fotograferte mennesker på stranden i Atlantic City (Sand Creatures (Sandvesner)), ble han tiltrukket av deres avslappede kroppsbevegelser. Dagliglivet i alle dets former ga Metzker en mulighet for fotografiske oppdagelser.

Metzker ble født i 1931 i Milwaukee (Wisconsin, USA). Han fikk sin utdannelse ved Institute of Design, Chicago fra 1956-59 – den ledende skolen som få år tidligere hadde navnet New Bauhaus. Han viderefører med andre ord arven etter avantgarde fotografiet som oppsto i Europa på 1920-tallet. Kompositter, flereksponeringer, sammenkopieringer av negativer, speilvending av motiv, solarisering og andre formale eksperimenter har vært del av Metzkers vokabular. Han har eksperimentert med sort/hvit fotografiet både i opptaks- og kopieringsøyeblikket og han viser sin virtuositet i alle stadier av den fotografiske prosessen.

De store amerikanske museene begynte å vise interesse for Metzkers arbeider på 1960-tallet. Hans første separatutstilling ved Museum of Moderen Art i New York i 1967 bidro til å plassere ham i det ledende sjiktet av fotografer. I 1978 ble det vist en omfattende retrospektiv utstilling ved International Centre of Photography i New York, og i 1984 sto Museum of Fine Arts i Houston for tur. Utstillingen i Houston vandret så til flere av de største byene i USA.

For å tjene til livets opphold, har Metzker undervist fotografi ved flere skoler. Et yrke som har gitt en stor grad av frihet til å reise omkring i USA og Europa. Hver reise har gitt ham nye impulser til å eksperimentere. På 1960-tallet, i et forsøk på å flytte grensene for hva et fotografi kunne være, laget han bilder basert på flere opptak eller satte sammen to negativer til et motiv. I 1970-årene, mens Metzker underviste ved universitetet i New Mexico, ble lysets kvalitet kilden til en helt ny stil for ham. Og flere år senere, i Hellas, begynte han å arbeide med en ny serie: Pictus Interruptus. Her fjernet han bevisst fragmenter slik at hvite felt skuler deler av det usedvanlige landskapet. På tidlig 1980-tallet, tilbake i Philadelphia, fokuserte han på gatefotografi og mennesker som beveger seg fra mørke urbane rom i kontrast til sollyset. Igjen på en reise til Italia i 1985 fikk han interesse for den fotografiske effekten sterkt sollys kan ha på vegetasjon: fra hvite til grå toner, helt annerledes enn de dype sorte valørene i byen. I de neste femten årene var hans foretrukne motiv landskapet og naturens åpenbare forandringer.

Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar