- Fotografiet er dødt!


Foto: Absolut1
Fotografiet er dødt, det meste innenfor fotografi er blitt gjort, fotografi er et utømt medium. Det som blir produsert i dag er kun variasjoner av tidligere arbeider. Den digitale teknologien kan ikke sees på som fotografi, det er mer korrekt å bare kalle det for bilder, sier Grant Romer.

Grant Romer er en av verdens fremste eksperter innenfor fotografisk historie med vekt på daguerreotypi.


Hva er ditt synspunkt på den digitale teknologien?
Det er en avansert teknlogi med svært mange muligheter. Men jeg ser på den som et forstyrrende element. Jeg tror at vi ennå ikke har en klar forståelse om hva et fotografi egentlig er. Såvidt jeg vet så finnes det ikke en fullgod definisjon på hva fotografi er, og hvis vi ikke har en god definisjon så kan vi heller ikke med sikkerhet si hva det er for noe. Med den digitale teknologien så har vi et helt nytt univers å forholde oss til som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal forholde meg til.

Videre syntes jeg at den digitale teknologien er for lett, det er noe som mangler. Med alle nye muligheter som kommer med den digitale tekonologien så er det viktig å spørre seg selv hva man vil at fotografiet skal være: er det et bilde i glass og ramme eller er det bare ett minne som skal arkiveres på harddisken? På bakgrunn av dette er jeg er fristet til å kalle det digitale for "images" ikke fotografier, sånn sett så burde fremtidig konservering kalles for media konservering.

Her om dagen spurte jeg redaktøren i bladet "Popular Photography" om hva han syntes om det digitale. Han svarte at egentlig så er det bare enda en unskyldning for folk til å ta dårlige bilder. Jeg tror det ligger noe i det, tankegangen bak de fleste bilder er med andre ord ganske overfladisk.

Når det er sagt så vil jeg nevne at det hersker en utbredt følelse av nostalgi rundt film og hvordan det forsvinner dag for dag. Her i Rochester ser vi konsekvnensene av den digitale teknologien. Kodak var i mange år hjørnesteinsbedriften og ansatte tusenvis av mennesker. Imidlertidig så er Kodak inne i en enorm omgjørings fase fra et film basert til et rent digitalt selskap. Det går nesten ikke en helg uten at de sprenger gamle bygninger som de ikke har bruk for lenger.


Foto.no - Grant Romer: Fotografiet er dødt!

Nå tok det imidlertid ikke lang tid før dette intervjuet fikk et tilsvar:

Hvordan våger man å komme med slike påstander om et medium som er høyst i live og attpåtil overpopulært? Nylig kom det rapporter om at Kina skal sende over 80 millioner kamera ut fra samlebåndene bare i år. Det finnes horder av fotografer der ute i den store verden. Noen har funnet gleden i "camera obscura" og jobber med veldig enkle pinhole-kamera. Noen har store gigabytekamera, mens andre lager kunst ut av bilder fanget med mobiltelefon. Noen bruker film i kameraet, andre bygger enorme scenario som minner om et filmsett fra Hollywood når de skaper en fotografisk scene. De store merkevarene verden over setter sin lit til høyt gasjerte fotografer og deres kreative medarbeidere. Tenk deg bare en annonse for Armani, bestående kun av tekst og ikke et godt retusjert og fargedempet bilde av en distingvert modell. Norge har endelig fått en kvalitetsfestival i "Nordic Light" i Kristiansund.
/../
Når Gromer hevder alt er gjort før, visualiserer jeg for meg en strand hvor bølgene skyller innover: Først kommer én bølge, så en til, enda en og slik fortsetter det som snøfugg, som for meg virker identiske og faller på mine skuldre. Det har snødd før, det vil snø igjen, men den norske vinteren våger jeg ikke å felle noen dødsdom over. Gromer snakker vås, samme hvor ekspert han er i følge journalisten som har møtt ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar