Roger Ballen

Galleri Trafo starter høstsesongen med den internasjonalt anerkjente og prisbelønte fotografen Roger Ballen. Det er en stor glede å kunne presentere en fotograf som er representert ved en rekke store samlinger og museer over hele verden.

Ballen er kjent for sine motiver hentet fra avsidesliggende og fattige steder på den sørafrikanske landsbygda. Vi får inntrykk av mennesker som lever nærmest isolert fra resten av samfunnet, upåvirket av endringer og omveltninger. Dette er steder der tiden nesten står stille samtidig som vi finner tydelige spor av slitasje og forfall. Portrettene av hvite landsbymennesker kan sees på som både opprivende psykologiske studier og sosiale ytringer.

Mot slutten av 90-tallet beveger Ballen seg vekk fra det rene dokumentarfotografiet. Forholdet til de avbildede personene går nå fra å være ren observasjon til samarbeid. Oppmerksomheten rettes nå i større grad mot dramaet fremført av karakterene selv. Rundt 2003 vendes fokuset mot stilleben-motivet og mer abstrakte bilder som trekker inn elementer fra maleri, teater og skulptur.

Roger Ballens fotografier er slående tvetydige bilder av mennesker, dyr og gjenstander ofte i mystiske celleliknende rom. Selv om han anvender dokumentarfotografiets konvensjoner og formspråk, er det like mye snakk om å konstruere en verden som å skildre en ytre virkelighet. Bildene befinner seg i gråsonen mellom fakta og fiksjon, og de inneholder ofte flere bevissthetslag eller forholder seg til meninger knyttet til det underbevisste. Personene og gjenstandene vi møter på kan på mange måter sies å være karakterer og elementer i fotografens minidramaer. Ballens arbeider stiller også spørsmålet om det over hodet er mulig å gjengi verden slik den faktisk er, om et er mulig å fotografere sannheten. Også dokumentarfotografiet kan sies å være en form for fiksjon. Et enkeltbilde kan ikke fortelle en komplett historie, men det kan antyde og være med på å skape historier, for ikke å snakke om at det har evnen til å vekke føleleser.

Roger Ballen (f. 1950) er født og oppvokst i New York og har de siste tretti årene bodd i Johannesburg. Ballens arbeider befinner seg på mange måter innenfor dokumentarfotografiets formspråk og tar ofte utgangspunkt i skyggesidene av tilværelsen.

Ballen er representert i flere store museer og samlinger som Museum of Modern Art i New York, Los Angeles County Museum of Art, Victoria & Albert Museum i London og Pompidou-senteret i Paris. Han har utgitt flere prisbelønte fotobøker som Boyhood, Dorps: Small Towns of South Africa og Outland.

Galleri Trafo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar