"Inn i landskapet"


Foto: Elina Brotherus,
fra serien The New Painting, Der Wanderer 5, 2004
Utstillingen Inn i landskapet ved Preus museum ser på sjangeren landskap fra 1800-tallets Voyage pittoresque via flyfotografi og postkort til samtidens konseptuelle landskapsbilder. Utstillingen presenterer over 100 verk av profesjonelle fotografer, amatørfotografer, forskere og billedkunstnere.

Utstillingen har som mål å vise bredden i landskapstradisjonen og hvordan vårt blikk på landskapet er betinget av kultur og interesse. I norsk kunsthistorie står landskapet som sjanger sterkt, forbundet som det er med nasjonalromantikk og norsk identitet.

Utstillingen tar utgangspunkt i forholdet mellom det romantiske landskapsbildet og det mer nøytrale og deskriptive prospektet og følger disse to sporene fram til vår tid. Mens det romantiske landskapet er videreført i stor skala i norsk turistindustri, har det dokumentariske, prospektliknende landskapet dominert innenfor samtidsfotografiet.

Bilder av byer, kulturlandskap og industriell ødeleggelse er fremstillinger som setter skildringen av det uberørte storslåtte landskapet i et perspektiv. I tillegg kommer kunstnere og fotografer som går i dialog med tradisjonene og dekonstruerer sitt eget forhold til landskapet eller synliggjør konsekvenser av samfunnets handlinger gjennom slående iscenesettelser. Utstillingen er satt sammen av materiale fra museets egen samling, i tillegg til innlån fra kunstnere, samlere og nstitusjoner som Norsk Industriarbeidermuseum, Drammens museum, August Sander Archiv og Collection C.F.D.R., Paris.

Kunstnere i utstillingen:
 • Per Berntsen (N 1953-)
 • Elina Brotherus (FIN 1972-)
 • Hans Peter Chr. Dahm (N 1787-1844)
 • Ilkka Halso (FIN 1965 -)
 • Brødrene Henry (F 1848-1905/1849-1903)
 • Axel Hütte (D 1951-)
 • Anders Kjær (N 1940-)
 • Halvard Kjærvik (N 1946-)
 • Axel Lindahl (S 1841-96)
 • Bård Løken (N 1964-)
 • Léonard Misonne (B 1870-1943)
 • Raymond Mosken (N 1957-)
 • Ragnar Mørk (N 1906-2002)
 • Normanns Kunstforlag (N)
 • Jorma Puranen (FIN 1951-)
 • Ed Ruscha (USA 1937-)
 • August Sander (D 1876-1964)
 • Mari Slaattelid (N1960-)
 • Stiftelsen Norsk Landskap
 • Per Olav Torgnesskar (N 1966-)
 • Underwood & Underwood (USA)
 • Fjellanger Widerøe (N)
 • Rolf M. Aagaard (N 1945-).
Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar