Se klima!

Klimaløftet arrangerer en nasjonal fotokonkurranse: "Se klima!".

Målsetningen med konkurransen er å invitere og inspirere både profesjonelle fotografer og amatører til å oppdage, utforske og ta i bruk fotografi som en måte til å bidra til økt bevissthet rundt klimasituasjonen.

Konkurransen og aktiviteter knyttet til denne er ment å være et bidrag i Klimaløftets satsing på å øke bevissthet og kunnskap knyttet til klima og samspillet mellom menneskers adferd.

Målet er å få den enkelte til å tenke og ville noe på egne vegne – for å ta et felles ansvar: "Hva kan jeg gjøre i mitt hverdagsliv for å bidra til mindre klimaødeleggelser?"

Hensikten med prosjektet er å stimulere til økt bevissthet, kompetanse og reélle tiltak i de norske hjem for å bedre klimasituasjonen.

Bilder vil bli bedømt i to deltakerkategorier – barn/unge (opp til 15 år), og voksne.

Konkurransen åpner formelt for innsending av bidrag fra 1. april – 30. september.

Det blir juryering av vinnerbildene i oktober 2007. Vinnerbildene produseres til en åpen utstilling.

Det er Stiftelsen Se i samarbeid med Miljøverndepartementet som skal gjennomføre fotokonkurransen. 

Vær imidlertid oppmerksom på de ganske kjipe betingelsene for deltagelse:

Denne konkurransen er et non-profit initiativ og inngår i regjeringens klimakampanje klimaløftet.no.
Ved registrering og deltakelse i konkurransen, samtykker du samtidig i at ditt innsendte bidrag kan brukes vederlagsfritt i kampanjesammenhenger. Innsendte bidrag vil kunne bli benyttet i publiserings-sammenhenger i hele konkurranseperioden, uavhengig av endelig juryering og premiering.


Klimaløftet

Kommentarer