Norsk fotohistorie

Torsdag 18. januar åpnet Preus museum utstillingen Norsk fotohistorie ? frå daguerreotypi til digitalisering. Dette er første gang den norske fotohistorien er samlet i utstillingsformat og byr på en unik sjanse til å oppleve blant annet Norges første fotografier, tatt av Hans Thøger Winther omkring 1844. Disse saltpapirkopiene er hjemlånt til Norge fra Dresden for første gang.

Utstillingen baserer seg på en bok av Peter Larsen og Sigrid Lien (Universitetet i Bergen) som lanseres i løpet av utstillingsperioden. Arbeidet er et viktig bidrag til norsk fotohistorie og har et kunst- og pressehistorisk perspektiv. Forfatterne utnytter sitt ståsted i hjembyen Bergen, Norges fotohovedstad gjennom flere epoker, til å presentere et profilert utvalg fotografer. Boka er skrevet som lærebok for universiteter og høyskoler.

Norsk fotohistorie - frå daguerreotypi til digitalisering presenterer over 100 kjente og ukjente fotografer, blant andre Hans Thøger Winther, Marcus Selmer, Knud Knudsen, Ludwik Szacinski, Axel Lindahl, Anders Beer Wilse, Harald Sohlberg, Edvard Munch, Narve Skarpmoen, Severin Worm-Petersen, Olaf Væring, Carl Lumholtz, Ernst Schwitters, Theodor Kinck, Elsa Garmann Andersen, Ralph Wilson, Waldemar Eide, John Riise, Wilhelm Piro, Ingvald Møllerstad, Sverre Heiberg, Per Bratland, Bob Robinson, Arild Kristo, Dan Young, Kåre Kivijärvi, Eirik Brekke, Per Kleiva, Svein Rønning, Tom Sandberg, Carl Nesjar, Henny Lie, Dag Alveng, Per Berntsen, Jens Hauge, Solveig Greve, Anne-Karin Furunes, Rune Johansen, Talleiv Taro Manum, Mette Tronvoll, Christine Hansen, Camilla Sune, Vibeke Tandberg og Mikkel McAlinden.

Det grunnleggende perspektivet i Larsen og Liens framstilling, er en undersøkelse av hva fotografi kan være i ulike historiske kontekster. De to spør hva fotografiet gjør med tradisjonelle bildesjangere som portretter, nyhetsbilder og vitenskapelige illustrasjoner - og hvilke nye som utviklet seg ved oppkomsten av det nye mediet.

Norsk fotohistorie - frå daguerreotypi til digitalisering tar utgangspunkt i 1800-tallets portalfigurer innenfor feltet: Hans Thøger Winther (1786-1851) og Marcus Selmer (1818-1900). Thøger Winther mente selv å ha gitt et selvstendig bidrag til fotografiets oppfinnelse og spilte gjennom sin virksomhet som forlegger og skribent, en viktig rolle som formidler og premissleverandør i de tidlige diskusjonene omkring fotografiet i den norske offentligheten. Selmer gir en representativ inngang til den fotografiske praksis. Han var den første fastboende daguerreotypist i Norge, og hans virksomhet eksemplifiserer gjennom hele 1800-tallet mangfoldet i det tidlige fotografiske feltet ? både teknisk og sjangremessig.

Utstillingen utdyper de viktigste fotografiske sjangrene på 1800-tallet: det fotografiske portrettets ulike funksjoner (fra albumfotografiets hedrende rolle til politiprotokollenes bruk av fotografiet i kontrollerende øyemed), det fotografiske bildets rolle i konstitueringen av en nasjonal bevissthet og fotografiet som nyhetsbilde og som verktøy for vitenskapelig dokumentasjon. Utstillingen retter også søkelyset mot fotografiets forhold til kunsten, fra de første famlende bestrebelser på å nyttiggjøre seg fotografiet i malerkunsten, via de tidlige forsøkene på å etablere en kunstfotografisk praksis i de første tiår av 1900-tallet og fram til fotografiets dominerende posisjon i samtidskunsten.

Utstillingen belyser også områder som hittil ikke har vært gjenstand for systematisk fotohistorisk framstilling ? blant annet utviklingen av det norske pressefotografiet, krigsfotografiet og etterkrigstidens fotojournalistikk, samt fotografiet i dagligdagse og etter hvert digitalt dominerte brukssammenhenger.

Utstillingen er kuratert av Peter Larsen og Sigrid Lien i samarbeid med Hanne Holm-Johnsen ved Preus museum.

UTSTILLINGER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar