Nettstudium i digital foto

Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen utvikler et nettstudium i Digital fotografering. Fra vårsemesteret 2008 vil de tilby et nytt studium i Digital fotografering, 15 studiepoeng.

- Studiet retter seg mot personer med behov for etter- og videreutdanning knyttet til kommunikasjon med fotografiske bilder. Vi ønsker å gjøre studentene i stand til å benytte det digitale fotografiet som virkemiddel på en mer bevisst måte, enten det dreier seg om å dokumentere en hendelse eller prosess, eller mer kunstnerisk orienterte prosjekt, sier Jon Hoem, som skal være prosjektleder for utviklingsarbeidet.

Mediesenteret ønsker å trekke på egne erfaringer fra ulike prosjekter gjennom de siste årene. Blant annet vil det bli en nær kobling mellom teori og praksis, der studentene får anledning til å trekke inn egne praktiske erfaringer og knytte disse til teorien. I studiet vil man også benytte weblogger (eLogg) for publisering og kommunikasjon, og loggene blir en sentral del av undervisningsopplegget.

Digital fotografering - nytt nettstudium - Høgskolen i Bergen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar