6 millioner kroner til dokumentarfotografi

For å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge utlyser Fritt Ord prosjektmidler inntil 6 millioner kroner til samfunnsengasjerte fotografer.

Utlysingen er rettet mot fotografer som arbeider med nyskapende uttrykk eller innenfor den klassiske dokumentartradisjonen. Prosjektene bør være både samfunnsrelevante og ha fotografisk særpreg.

Det er opp til den enkelte fotograf å velge et tema, som behandles dyptgripende og gjennomarbeidet. Tanken bak prosjektet bør tre tydelig frem. Det vektlegges at ideer og bilder er uavhengige og selvstendige. Dokumentarfotografiene skal tale for seg, fortelle historier, fremfor å være illustrasjoner til tekst.

Utdrag fra pressemelding:

Fritt Ord søker å stimulere både unge, uetablerte og erfarne fotografer, som kan søke om prosjektstøtte fra kr 50 000 og opp til kr 500 000. Prosjektenes varighet kan strekke seg fra en måned til to år. Det er av betydning at søkerne har et sluttprodukt for øye. Mindre prosjekter bør fortrinnsvis munne ut i en liten utstilling og/eller bildeserier trykt i et tidsskrift, magasin eller i dagspressen. Digitale nettutstillinger kan være en alternativ distribusjonsform. Større prosjekter bør ha til formål å resultere i en bok eller en utstilling av et visst format eller begge deler som et sluttresultat. Søknadsfrist er 15. mars 2007.

Søknadene vil bli vurdert av en uavhengig jury, som består av:

Rune Eraker, dokumentarfotograf (juryleder)
Hanne Holm-Johnsen, konservator, Preus museum
Eva Klerck Gange, kurator, Nasjonalmuseet
Tom Martinsen, reportasjefotograf
Per Anders Rosenkvist, fotograf og høgskolelektor i fotojournalistikk, Høgskolen i Oslo

Fritt Ord har som ambisjon å synliggjøre de utvalgte prosjektene gjennom en felles utstilling og bokutgivelse. Det vil også bli arrangert en seminarrekke som setter dokumentarfotografiet på agendaen.

Institusjonen Fritt Ord

Kommentarer