Canon 30D med mer støy enn EOS 20D

En interessant sammenligningstest foretatt av Digit.no konkluderer med at Canon 20D har mindre bildestøy en etterfølgeren 30D, hvilket er merkelig all den stund bildebrikken i de to kameraene er identisk.

Testen viste mange overraskende resultater. La det være sagt med det samme, at begge kameraene leverer bilder med svært lavt støynivå, men det er utvilsomt at EOS 20D har mindre bildestøy enn EOS 30D. At det er forskjell ved opptak i JPEG kunne naturligvis forklares med at prosessorene er ulikt programmert, med lavere grad av støyreduksjon i EOS 30D, men siden det også er tydelige forskjeller ved opptak i RAW og objektivet er det samme, MÅ det være bildebrikken som forårsaker avviket.
/../
EOS 20D har også bedre resultater enn EOS 30D når det gjelder gråtonestøy. Utslaget blir ekstremt mye dårligere når RAW er konvertert med DPP. Med Adobe Camera Raw er resultatene omtrent like dårlige for begge kameraene, med tilnærmet samme verdier som kombinasjonen EOS 30D og DPP.

Fargestøy er den mest sjenerende form for bildestøy og det er denne målingen som viser den største forskjellen mellom de to kameraene. Målingene ga et klart bedre resultater for EOS 20D enn EOS 30D, både i JPEG og RAW som er konvertert i DPP. Når konvertert i Adobe Camera Raw er fargestøyen like dårlig med begge kameraene.
/../
Når Canon hevder at bildebrikkene i de to kameraene er like, blir det vanskelig å gi noen rasjonell forklaring på hvorfor det skal være såvidt store forskjeller mellom EOS 20D og EOS 30D. Den eneste logiske forklaringen må være at Canon har endret på brikkeproduksjonen. Denne konklusjonen baserer seg på at begge testede EOS 20D ga mindre bildestøy enn de to testede EOS 30D.


Testen virker svært grundig gjennomført, men det påpekes at enkelte resultater er for usannsynlige til å være riktige. Kyndige lesere oppfordres derfor til å gi informasjon som kan forklare resultatene, motbevise dem eller påvise feil.

Les testen i sin helhet: Digit.no :: Mer bildestøy i Canon EOS 30D enn i EOS 20D?

Kommentarer