Edward Curtis and the North American Indian

Hasselblad Center i Göteborg viser et utvalg fra Christopher G. Cardozos samling
9 september ? 12 november 2006

Hasselblad Center visar, som enda svenska institution, utställningen Sacred Legacy II: Edward S. Curtis and the North American Indian med originalbilder ur en av de mest omfattande och kontroversiella dokumentationer av nordamerikanska indianer som någonsin gjorts.

Edward S. Curtis (1868-1952) föddes i Wisconsin och växte upp i Minnesota i ett område tillsammans med den Amerikanska ursprungsbefolkningen. De flesta indianer hade vid den tiden tvingats till ett liv i reservat och nästan ingenting fanns kvar av deras traditionella kultur. Curtis, som i slutet av 1890-talet fått ett gott rykte för sina fotografier av landskap och indianer, insåg behovet av att dokumentera resterna av den "utdöende rasen".

Han blev som besatt av sitt nya projekt och började med att samla viktig information om indianernas liv och traditioner innan han inledde sina fältstudier. Denna djupa kunskap var avgörande för Curtis framgång. Han skapade en oersättlig fotografisk och etnografisk samling över mer än åttio olika indianstammar. Vidare lyckades han färdigställa ett tjugovolyms standardverk med titeln The North American Indian (1907-1930), som inte bara är ett unikt historiskt och konstnärligt verk utan också en milstolpe i förlagshistorien. Projektet pågick i över trettio år och han tog över 40 000 fotografier och dokumenterade deras språk, sociala liv, legender och religiösa ceremonier.

Vid tidpunkten för Curtis omfattande arbete hade den amerikanska ursprungsbefolkningen halverats till följd av krig och sjukdomar och ett hårt liv i reservaten. Dessa förhållanden illustrerade Curtis aldrig i sitt storslagna verk utan presenterade istället en romantisk och sentimental bild av den "stolte Indianen".

Vissa kritiker beskyller fortfarande Curtis för att ha betonat den estetiska och romantiserade bilden av Indianerna och därmed förbigått deras faktiska misär som förtryckt minoritet. Kritikerna glömmer dock att Curtis arbetade i den måleriska bildtradition som rådde under 1800-talet och som fortlevde ända fram till omkring 1930. Denna tradition var knappast influerad alls av den framväxande nya realistiska fotografin som hade en mer journalistisk och engagerad syn på skildringar av sociala förhållanden.

Postkoloniala tänkare hävdar att antropologer, filosofer och fotografer m fl misslyckades att beskriva icke västerländska kulturer, oavsett deras goda intentioner. De lyckades inte överbrygga de kulturella skillnaderna på grund av att västerlänningens föreställningar om "de Andra" alltid genomsyrar beskrivningarna. Därför menar desamma att dessa porträtt istället kom att förstärka dominansen av den västerländska kulturen.

Även om The North American Indian bara publicerades i 257 exemplar, anses den ändå som en av de mest uppseendeväckande verken i fotografins historia och den moderna antropologin.

Utställningen kommer från Christpher Cardozos privata samling, som tagit mer än trettio år att skapa och är en av världens främsta samlingar av Edward S. Curtis livsverk. Många av fotografierna hade aldrig visats innan den föregående Europaturnén.

SACRED LEGACY II ger oss möjligheten att uppleva den amerikanska historien och minnas de utrotningshotade amerikanska ursprungskulturerna så som de fångades och bevarades för framtida generationer av Edward S. Curtis.


Hasselblad Center - Utställningar

Mer om Curtis og hans bilder.

1 kommentar:

 1. Anonym05:03

  The Indian Picture Opera - Edward S. Curtis

  If you enjoy the Edward Curtis story, you might also like to view The Indian Picture Opera, a remake of Curtis's 1911 slide show in motion picture, on DVD.

  Order DVD

  ---------------------------------------

  SvarSlett