Casio med datterselskap i Norge

Casio Scandinavia AS starter sin virksomhet fra og med 3. juli 2006, og vil ha sitt hovedkvarter på Nyborg i Bergen. Sammen med en svensk filial tar selskapet over ansvaret for salg og markedsføring av digitale kamera i Norge og Sverige.

Pressemelding fra Casio Computer Co. Ltd:

Casio med datterselskap i Norge med svensk filial

Casios europeiske hovedkvarter, Casio Europe GmbH, vil fortsatt ha ansvaret for Casios øvrige produktområder: ur, elektroniske musikkinstrumenter, dataprosjektorer, kassa¬terminaler og mobile industrielle løsninger. Casio Europe vil fortsette å jobbe i samarbeid med de eksisterende Norske og Svenske agenter.

- Casio Scandinavia AS kan utnytte den eksisterende og velsmurte infrastrukturen i Casio Europe GmbH, sier Hiroshi Nakamura, administrerende direktør ved det europeiske hoved¬kvarteret og totalansvarlig for den europeiske virksomheten.

- Vi har tatt et viktig skritt i å danne et skandinavisk datterselskap for Norge og Sverige. Synergieffektene vil bli brukt til å oppnå større effektivitet i den europeiske organisasjonen, samt til å øke våre markeds¬andeler betydelig innen de berørte produktområdene i disse markedene, fortsetter Nakamura.

Hiroyuki Noka og Eivind Hovden skal lede det nyopprettede Casio Scandinavia AS. De forventer allerede i inneværende regnskapsår, som avsluttes mars 2007, en betydelig økning i omsetningen i produktområdene de er ansvarlige for.

Om CASIO COMPUTER CO. LTD.
CASIO COMPUTER CO. LTD er en av verdens ledende produsenter av konsument- elektronikk og forretningsløsninger. Siden starten i 1957 har Casio etterstrebet å leve opp til sitt motto ?creativity and contribution?, gjennom utviklingen av innovative og nyskapende produkter. I dag omfatter Casios produktprogram ur, digitale kamera, mobiltelefoner, elektroniske planleggingsverktøy, musikkinstrumenter, systemprodukter, og elektroniske komponenter som for eksempel LCD-skjermer. Casio-gruppen har mer enn 10000 ansatte over hele verden, og leverer mer enn 100 millioner produkter per år, med en omsetning på 580 milliarder yen (ca. 32 milliarder norske kroner) i bokføringsåret som ble avsluttet i mars 2006.

Kommentarer