Mobilen erstatter ikke digitalkamera

7 av 10 ungdommer mener at kamerafunksjonen i mobiltelefonen er viktig, men svært få mener at det erstatter digitalkameraet. Dette viser en undersøkelse som Visendi har gjort for Fotorådet.

Selv blant de som er eldre enn 55 år, svarer over halvparten at det er viktig at en ny mobiltelefon har kamera. I aldersgruppen 16 ? 24 år svarer 72 % det samme. Interessant er det å notere at kvinner i litt større grad enn menn synes at det er viktig med kamera i mobiltelefonen.

Pressemelding fra Fotorådet:

Egen mobil og MMS
Måten å la andre få ta del i de bildene folk tar med mobilkameraet er i hovedsak to: Vise dem fram på mobilskjermen eller sende dem som bildemeldinger (MMS). Mer enn 7 av 10 bruker disse to metodene. 4 av 10 viser dem fram på datamaskinen eller sender dem via Internett, mens bare7 % lager papirkopier. 3 % opplyser at de ikke viser fram bildene til andre.

Tar jevnlig bilder
8 av 10 som har mobilkamera har tatt bilder den siste måneden. De yngre er litt ivrigere enn de eldre. Mens bare 6 % av de unge ikke har kamera i mobiltelefonen, er det 32 % i eldste aldersgruppe som ikke har innebygd kamera. Folk med lav utdanning bruker mobilkameraet noe mer enn folk med høyere utdanning. Halvparten av alle brukere har tatt 1-5 bilder den siste måneden, 3 av 10 har tatt 6 ? 15 bilder, mens 2 av 10 har tatt mer enn 15 bilder. Menn tar litt flere bilder enn kvinnene, og bruken er størst inntil midten av førtiårene.

- Som med kameraer ellers er det nok barn som er blant favorittmotivene, sier informasjonssjef Knut Førsund.
? Derfor synker bruken etter at folk passerer ca. 45 år. Men vi ser også at de yngste brukerne, i gruppen 16 ? 24 år er ivrige brukere ? og i den gruppen er vel ?party-bildene? viktigere. Etter hvert som flere mobilkameraer får innebygd blitz, vil det nok bli tatt enda flere slike bilder blant de unge.

Færre enn 1 av 10 lager papirbilder fra mobilkameraet, hva tror du det skyldes?

- En viktig forklaring tror jeg er at kvaliteten hittil har vært for dårlig, og at de bildene som tas med mobilkameraet ikke er ment å vare. Da bruker heller folk et vanlig kamera. Ikke alle er heller klar over at de kan lage papirbilder.

Er bransjen redd for at mobilkameraet vil erstatte vanlige digitalkameraer?

- Nei, det tror jeg ikke. De fleste forstår (og erfarer) at mobilkameraet ikke er en erstatter, men et tillegg. Salget og bruken av digitalkameraer har ikke gått ned etter at mobilkameraene er blitt vanlige, og selv om de neste modellene blir betydelig bedre vil det fortsatt være slik at digitalkameraene har muligheter, kvaliteter og fordeler som mobilkameraet ikke kan erstatte. Men at mobilkameraet vil bli brukt i stadig større omfang, det erkjenner nok de fleste. Totalt sett vil folk ta mer og mer bilder, og det i seg selv er positivt.

Kommentarer